Oficjalny Internetowy Serwis Informacyjny  
   Aktualny serwis
sławni ludzie z naszej gminy
  

Urząd Gminy
Sitkówka-Nowiny
tel. +48 41 347-50-00
nowiny@nowiny.com.pl
Ranking stron
www.gmina.pl
- zagłosuj >>
Oferta dla inwestorów
FUNDUSZ POŻYCZKOWY

Urząd Gminy Sitkówka-Nowiny informuje o możliwości pozyskania zewnętrznych źródeł finansowania poprzez Fundusz Pożyczkowy Województwa Świętokrzyskiego Sp. z o.o.
Celem działalności Funduszu jest wspieranie rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw mających swoją siedzibę lub koncentrujących swoją działalność gospodarczą na terenie Województwa Świętokrzyskiego poprzez udzielanie pożyczek na preferencyjnych warunkach.
Informacje na temat można zasięgnąć w Urzędzie Gminy bądź w siedzibie Funduszu:

Fundusz Pożyczkowy Województwa Świętokrzyskiego Sp. z o.o.

25-311 Kielce, ul. św. Leonarda 1/14

NIP: 657-286-62-41; REGON: 260409466; KRS: 0000362947

Kontakt:

Biuro:

Elżbieta Woźnica

e-mail: sekretariat@fpws.eu   tel.: 41 36 00 280,  fax: 41 36 00 281

Doradcy klienta:

tel: 41 36 00 285; 41 36 00 286; 41 36 00 287; 41 36 00 288; 41 36 00 289

Godziny otwarcia:

od poniedziałku do piątku

od 8:00 do 16:00

 

INFORMACJA O WEJŚCIU W ŻYCIE UCHWAŁY "O ŁAGODZENIU STOSUNKÓW KRYZYSU "
 

Uchwała o łagodzeniu skutków kryzysu ekonomicznego dla pracowników i przedsiębiorców" (Dz.U. Nr 125 poz.1035)

ULGI I ZWOLNIENIA OD PODATKU...

Gmina Sitkówka-Nowiny należy do jednego z pierwszych i nielicznych samorządów lokalnych województwa świętokrzyskiego, które podjęły działania na rzecz rozwoju przedsiębiorczości na swoim obszarze. Aby zapewnić prawidłowy rozwój gospodarczy stosowane są ulgi podatkowe dla przedsiębiorców. Mogą oni uzyskać ulgę podatkową poprzez inwestycje w budowę, rozbudowę, modernizację lub remont nieruchomości oraz poprzez utworzenie nowych, stałych miejsc pracy w swoich przedsiębiorstwach.

  

  

Zgodnie z §1 Uchwały Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 26 listopada 2008 r. Nr RG-XXVII/206/08 przedsiębiorcom przysługują następujące okresy zwolnień:

  

1. Ulga dotyczy wyłącznie nieruchomości, na które poniesiono udokumentowane nakłady na budowę, rozbudowę, modernizację lub remont na podstawie pozwolenia wydanego przez właściwy organ budowlany na dzień składania wniosku lub zgłoszenia, jednak nie wcześniej niż w 2006 roku, w wysokości:
- nie mniejszej niż równowartość 20.000 euro - na okres 1 roku
- równowartości ponad 30.000 euro do 50.000 euro - na okres 2 lat
- równowartość ponad 50.000 euro - na okres 3 lat
2. Zwolnieniu od podatku od nieruchomości podlegają przedsiębiorcy, którzy począwszy od 2007 roku utworzą nowe, stałe miejsca pracy dla pracowników zatrudnionych na czas określony nie krótszy niż 1 rok i na czas nieokreślony:
- Jeśli utworzą co najmniej 5 etatów - na okres 1 roku
- Jeśli utworzą co najmniej 10 etatów - na okres 2 lat
- Jeśli utworzą co najmniej 15 etatów na okres 3 lat

  

Ponadto zwalnia się od podatku od nieruchomości:

1. nowo wybudowane budynki, budowle lub ich części przeznaczone do prowadzenia działalności gospodarczej, pod warunkiem wykorzystywania ich do tej działalności,
2. nowo nabyte grunty, budynki, budowle lub ich części przeznaczone do prowadzenia działalności gospodarczej, pod warunkiem wykorzystywania ich do tej działalności,
3. grunty, budynki i budowle, w przypadku rozpoczęcia  wykorzystywania ich do prowadzenia działalności gospodarczej przez podatnika, będące w jego posiadaniu, lub wcześniej niewykorzystywane do prowadzenia działalności, pod warunkiem poniesienia nakładów inwestycyjnych związanych z uruchomieniem działalności gospodarczej.

  

Od momentu wprowadzenia uchwały w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców (pierwsza uchwała w sprawie zwolnień od podatku dla przedsiębiorców weszła w życie już w 2004 roku) z terenu Gminy Sitkówka-Nowiny następuje systematyczny spadek bezrobocia na tym terenie oraz wzrost inwestycji prowadzonych przez firmy funkcjonujące na tym obszarze.
W roku 2007 z ulgi podatkowej skorzystały osoby prawne oraz osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. Wartość udzielonych ulg wyniosła odpowiednio 142.147 PLN oraz 111.394 PLN.


Pytania do Wójta Odpowiedzi Wójta
 
SONDA
Jakiego rodzaju źródłami energii odnawialenej jesteś zainteresowany?
kolektory słoneczne
pompy ciepła
inne systemy
zobacz wyniki

<<   Marzec   >>
NiPoWtŚrCzPtSo
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31

MAPA SERWISU
STATYSTYKA