Oficjalny Internetowy Serwis Informacyjny  
   Aktualny serwis
° Atrakcje turystyczne
° Imprezy turystyczne
° Informacja turystyczna
° Baza noclegowa
° Warto zobaczyć
sławni ludzie z naszej gminy
  

Urząd Gminy
Sitkówka-Nowiny
tel. +48 41 347-50-00
nowiny@nowiny.com.pl
Ranking stron
www.gmina.pl
- zagłosuj >>
Imprezy turystyczne
IV JESIENNY RAJD GMINNY - WZGÓRZA BOLECHOWICKIE

Pod tytułem„Wzgórza Bolechowickie” odbył się 9 października 2009 roku IV Rajd Gminny. – Tytuł jest przewrotny, gdyż nie ma takiej nazwy geograficznej. Ale trasa rajdu miała biegnąć z Bolechowic do Nowin, dlatego stworzyłem „Wzgórza Bolechowickie”. Faktycznie poruszaliśmy się wschodnią częścią Pasma Bolechowickiego – tłumaczył organizator rajdu Grzegorz Pabian.

  


Uczestnicy rajdu

  

Trasa rajdu miała około 6 km długości i wiodła od Szkoły Podstawowej w Bolechowicach przez Górę Berberysówkę, Kamieniołom Zgórsko, Dolinę Bobrzyczki i Osiedle Nowiny do Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Nowinach. 120 uczniów klas piątych i szóstych ze szkół w Nowinach, Kowali i Bolechowicach przeszli ją w ciągu 3 godzin. Po drodze Grzegorz Pabian, Adam Pepasiński oraz Katarzyna Pabian opowiadali kolejno o geologii i krajonawstwie, historii oraz przyrodzie tej części gminy.
Po zakończeniu rajdu, na terenie Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Nowinach uczniowie mogli sprawdzić swoją wiedze w konkursie. Zwyciężyła w nim reprezentacja Szkoły Podstawowej w Bolechowicach, której uczniowie – Wojciech Kielczyk, Dominika Skulska i Natalia Ksel - uzyskali 21,5 pkt. Drugie miejsce zajęła Kowala – 21 pkt., a trzecie – Nowiny z dorobkiem 18 punktów.
Dla zwycięzców były dyplomy, nagrody i gratulacje od wójta gminy Stanisława Baryckiego oraz alpinisty – Adama Koczotowskiego.
Dla wszystkich było ognisko z kiełbaskami i ciepłą herbatą.
pie

  


Zwycięska ekipa z Bolechowic z (od prawej): wójtem gminy Stanisławem
Baryckim, dyrektorem GOKSiR Zbigniewem Pięknym, nauczycielkami
Bogną Kuźmuk i Katarzyną Pabian oraz alpinistą Adamem Koczotowskim
  

Poniżej publikujemy pytania konkursowe i odpowiedzi. Możecie Państwo sami sprawdzić ile wiecie o swojej gminie.

PYTANIA
Geologia i krajoznawstwo
1.
Podaj z jakich skał zbudowane są wzgórza w okolicach Bolechowic?
2.
Wymień 3 kopalnie czynne i nieczynne znajdujące się w okolicy Bolechowic?
3.
Podaj okresy geologiczne, w których tworzyły się złoża wapieni i zlepieńców na Wzgórzach Bolechowickich?
4.
Jaką rudę wydobywano na Berberysówce i gdzie była przerabiana?
5.
Dolina jakiej rzeki przebiega po północnej stronie Berberysówki?
Przyroda
1.
Kiedy zaczyna się kalendarzowa jesień (podaj dokładny dzień). Określ jakie dni i noce przypadają wtedy?
2.
Murawy kserotermiczne rozwijają się na (wybierz poprawną odp.):
a)
 terenach podmokłych, inaczej są to zbiorowiska torfowiskowe
b)
na wydmach, gdzie przytrzymują swoimi korzeniami piasek

c)  w dolnej warstwie lasu, ponieważ lubią miejsca zacienione

d) na skałach wapiennych o dobrym nasłonecznieniu
3.
Wymień 5 krzewów poznanych na wycieczce?
4.
Z jakich organizmów powstały skały wapienne?
5.
Co to są lasy grądowe?
Historia
1.
Jak nazywał się pochodzący z Bolechowic obrońca Westerplatte w 1939 roku?
2.
Z którego wieku pochodzą pierwsze zapisy historyczne o Bolechowicach?
3.
Po jakim wydarzeniu politycznym Bolechowice utraciły znaczenie gospodarcze?
4.
Kto przybył do Bolechowic 11 sierpnia 1914 roku?
5.
Który z wielkich polskich kronikarzy wspominał o Bolechowicach?
  
ODPOWIEDZI
Geologia i krajoznawstwo
1.
Wapienie, dolomity, zlepieńce.
2.
Bolechowice, Zgórsko, Jaźwica.
3.
W dewonie wapienie, a w permie zlepieńce.
4.
Rudę ołowiu (galenę). Przerabiana była w Hucie Ołowiu w Woli Murowanej nad Bobrzą.
5.
Dolina Bobrzyczki.
Przyroda
1.
23 września. Równonoc.
2.
d.
3.
berberys, głóg, dzika róża, trzmielina, leszczyna.
4.
z koralowców.
5.
Lasy liściaste lub mieszane o bujnym runie leśnym.
Historia
1. Bolesław Rybak.
2. 1363 r. (XIV wiek).
3.
Potop Szwedzki w XVII w.
4.
żołnierze I Kompanii Kadrowej.
5.
Jan Długosz w 1447 roku.


Rajdowicze na ulicy Przemysłowej w Nowinach prowadzeni
przez przewodnika świętokrzyskiego Grzegorza Pabiana

« powrót
Pytania do Wójta Odpowiedzi Wójta
 
SONDA
Jakiego rodzaju źródłami energii odnawialenej jesteś zainteresowany?
kolektory słoneczne
pompy ciepła
inne systemy
zobacz wyniki

<<   Marzec   >>
NiPoWtŚrCzPtSo
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31

MAPA SERWISU
STATYSTYKA