Oficjalny Internetowy Serwis Informacyjny  
   Aktualny serwis
° Władze gminy
° Głos Nowin
° NowinyNet
sławni ludzie z naszej gminy
  

Urząd Gminy
Sitkówka-Nowiny
tel. +48 41 347-50-00
nowiny@nowiny.com.pl
Ranking stron
www.gmina.pl
- zagłosuj >>
Urząd

Urząd jest biurem realizującym zadania i kompetencje Rady GMINY i Wójta GMINY Sitkówka-Nowiny:

1) własne - wynikające z ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późniejszymi zmianami), ustaw szczególnych i uchwał Rady Gminy;
2) zlecone - z zakresu administracji rządowej,
3) przyjęte - z zakresu administracji rządowej i samorządowej na podstawie porozumienia z organami tej administracji.

Realizacja zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz przyjętych
w drodze porozumień z organami administracji rządowej i samorządowej następuje przy zapewnieniu na te cele środków finansowych.

Urząd wykonuje zadania wymienione w ust. l pkt 1-3 w oparciu o ustawy, uchwały Rady GMINY oraz zarządzenia Wójta, przestrzegając w swojej działalności zasad praworządności, służebności wobec społeczności lokalnej, racjonalnego gospodarowania mieniem publicznym.

Dane teleadresowe:

Urząd Gminy Sitkówka-Nowiny
26-052 Nowiny, ul. Białe Zagłębie 25

tel. (+48 41) 347-50-00, fax (+48 41) 347-50-11

e-mail:nowiny@nowiny.com.pl

NIP: 959-09-00-464

REGON: 000552076

BANK: Bank Spółdzielczy w Kielcach oddział w Nowinach
Nr konta: 93 84930004 0040 0429 2160 0002

Czas pracy urzędu: od poniedziałku do piątku w godzinach 715-1515

Wójt Gminy Stanisław Barycki przyjmuje petentów w poniedziałek od 800 do 900 oraz w czwartek od 1400 do 1515

Serdecznie zapraszamy

 

   


 

Pytania do Wójta Odpowiedzi Wójta
 
SONDA
Jakiego rodzaju źródłami energii odnawialenej jesteś zainteresowany?
kolektory słoneczne
pompy ciepła
inne systemy
zobacz wyniki

<<   Marzec   >>
NiPoWtŚrCzPtSo
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31

MAPA SERWISU
STATYSTYKA