Oficjalny Internetowy Serwis Informacyjny  
   Aktualny serwis
sławni ludzie z naszej gminy
  

Urząd Gminy
Sitkówka-Nowiny
tel. +48 41 347-50-00
nowiny@nowiny.com.pl
Ranking stron
www.gmina.pl
- zagłosuj >>

KONTAKT
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sitkówce – Nowinachul. Białe Zagłębie 25 26-052 Sitkówka e-mail: gops@nowiny.com.plGodziny pracy: Od poniedziałku do piątku w godz. od 7.15 do 15.15Numer  ...więcej
2008-10-16 10:54:44


ZADANIA GOPS
ZADANIA POMOCY SPOŁECZNEJ REALIZOWANE PRZEZ GOPSDo zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym należy:Opracowanie i realizacja gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, profilaktyk  ...więcej
2008-10-16 10:40:04


FORMY I ADRESACI POMOCY
Pomoc społeczna - Formy pomocyPomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa, mającą na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, za  ...więcej
2004-07-29 10:59:23


WYMAGANE DOKUMENTY
Pomoc społeczna - Wymagane dokumentySytuację osobistą, rodzinną, dochodową i majątkową osoby lub rodziny ustala się na podstawie następujących dokumentów:dowodu osobistego lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamośćskróconego odpisu aktu urodzenia dzie  ...więcej
2008-10-16 10:34:15


ŚWIADCZENIA RODZINNE
ZASIŁKI PIELĘGNACYJNEZasiłek  pielęgnacyjny  przysługuje:dziecku  w  wieku  do  16  lat  w  przypadku  uznania  za  dziecko  niepełnosprawneosobie  w  wieku  powyżej  16  lat,  jeżeli  jest  niepełnosprawna  w  stopniu  znacznym,  jak  również  w  przyp  ...więcej
2008-10-16 11:24:22


DODATKI MIESZKANIOWE
Podstawa prawnaUstawa z dnia 21.06.2001 r. o dodatkach mieszkaniowych /Dz.U Nr 71 z 2001r. poz.734/, reguluje zasady i tryb przyznania, ustalania wysokości, finansowania i wypłacania dodatku mieszkaniowego oraz właściwość organów w tych sprawach oraz Rozp  ...więcej
2008-10-16 11:09:43


FUNDUSZ ALIMENTACYJNY
Warunki nabywania prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego:Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują osobie uprawnionej do ukończenia przez nią 18 roku życia albo w przypadku gdy uczy się w szkole lub szkole wyższej do ukończenia przez nią 2  ...więcej
2008-10-16 11:22:01


INNE INFORMACJE
KIEROWANIE DO DOMÓW POMOCY SPOŁECZNEJDOKUMENTY:podanie o przyjęcie do Domu Pomocy Społecznejoświadczenie o wyrażeniu zgody na pobyt i odpłatność w Domu Pomocy Społecznejorzeczenie o stopniu niepełnosprawnościdecyzja z ZUS lub KRUS dot. otrzymywanego świ  ...więcej
2008-10-16 10:56:20

Pokazano 1 - 8 z 8

Pytania do Wójta Odpowiedzi Wójta
 
SONDA
Jakiego rodzaju źródłami energii odnawialenej jesteś zainteresowany?
kolektory słoneczne
pompy ciepła
inne systemy
zobacz wyniki

<<   Marzec   >>
NiPoWtŚrCzPtSo
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31

MAPA SERWISU
STATYSTYKA