Oficjalny Internetowy Serwis Informacyjny  
   Aktualny serwis
sławni ludzie z naszej gminy
  

Urząd Gminy
Sitkówka-Nowiny
tel. +48 41 347-50-00
nowiny@nowiny.com.pl
Ranking stron
www.gmina.pl
- zagłosuj >>
Wydarzenia
POWSTAŁ GEOPARK BIAŁE ZAGŁĘBIE

- Gdyby nie było Białego Zagłębia nie byłoby nas, nie byłoby gminy ani urzędu. Mieszkam na tym terenie od 40 lat. Jestem zafascynowany górnictwem i urzeczony historią miejsca, w którym żyję. Naturalne wydało mi się dążenie do wprowadzenia w życie koncepcji Geoparku „Białe Zagłębie” opracowanej merytorycznie przez Grzegorza Pabiana – mówił Jacek Kania, dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury „Perła”. Podczas sesji Rady Gminy Sitkówka – Nowiny, która odbyła się 1 marca 2013 r. radni zapoznali się i pozytywnie zaopiniowali projekt powołania Geoparku „Białe Zagłębie”. Od dzisiaj [4 marca 2013 r. – przyp. red.] Geopark będzie jednym z wydziałów GOK „Perła”.

Prezentacja koncepcji utworzenia Geoparku „Białe Zagłębie” w strukturach GOK „Perła” była Jednym z punktów Sesji Rady Gminy Sitkówka – Nowiny, która odbyła się 1 marca 2013 r.
Akt powołania Geoparku odczytał Jacek Kania, dyrektor GOK „Perła”. – Gdyby nie Białe Zagłębie, nie byłoby nas. Musimy zabiegać o to, by pokazać to dziedzictwo kulturowe i geologiczne. Mam nadzieję, że ta nazwa będzie do nas przyciągała turystów, naukowców, studentów i uczniów. Zobaczą nasze kamieniołomy i skorzystają z naszej bazy noclegowo – rekreacyjnej – mówił dyrektor Kania.
Z dokumentu wynika, że celem powołania Geoparku „Białe Zagłębie” jest promocja dziedzictwa geologicznego i kulturowego gminy Sitkówka-Nowiny, rozwój turystyki (geoturystyki) oraz edukacja przyrodnicza i regionalna dzieci i młodzieży szkolnej. Terenem działania Geoparku „Białe Zagłębie” jest obszar gminy Sitkówka-Nowiny oraz teren działania „LGD Perły Czarnej Nidy”, a przedmiotem działania jest prowadzenie działalności w zakresie kultury, turystyki, nauki oraz edukacji przyrodniczej i regionalnej na obszarze historycznie związanym z „Białym Zagłębiem.
Grzegorz Pabian, pomysłodawca przedsięwzięcia, poinformował że ideę Geoparku konsultował z ludźmi nauki m.in. z prof. Wiesławem Trelą z Państwowego Instytutu Geologicznego i z dr Janem Urbanem z Polskiej Akademii Nauk. – Dr Urban stwierdził, że idea powołania geoparku przez samorząd gminny ma większe szanse powodzenia niż geoparków o szerszym zasięgu. Zdaniem dr Urbana tę koncepcję uda się zrealizować – mówił Grzegorz Pabian. – Koncepcja naszego geoparku wpisuje się w rozwój zrównoważony regionu, powiatu i województwa. Chcemy prowadzić m.in. działania wystawiennicze i muzealne, działalność turystyczną, edukację przyrodniczą i regionalną wśród dzieci i młodzieży. Każdy geopark powinien się także zajmować działalnością badawczą i organizacją sympozjów, które promowałyby także naszą gminę. Ostatnią sferą działania będzie ochrona zabytków techniki górniczej – dodał Grzegorz Pabian.
Dyrektor Jacek Kania mówił, że powołując Geopark „Białe Zagłębie” ma szerokie plany, a podczas Dnia Gminy Sitkówka – Nowiny i podczas Pikniku Geologicznego, które odbędą się 22 czerwca, planowana jest konferencja geologiczna. – Wszystko to zrealizujemy przy zapleczu takim, jakim na razie dysponujemy – wyjaśnił dyrektor Kania.
Radna Renata Posłowska poinformowała, że Komisja Rewizyjna opowiada się „za” powołaniem Geoparku. – Proponujemy do tych działań włączyć plany firmy Dyckerhoff, która chce zorganizować taras widokowy w kopalni oraz wieżę widokową przy wyremontowanej remizie w Kowali – zaproponowała radna Posłowska.
Zdaniem radnej Elżbiety Antoniak takie inicjatywy należy popierać, bo one mówią o tym, że idziemy do przodu. - Białe Zagłębie to wielowiekowa tradycja pozyskiwania surowców budowlanych – tłumaczyła radna Antoniak.
Wójt gminy Stanisław Barycki: - W działaniach pana Pabiana widać troskę o naszą gminę i to, czego my często nie dostrzegamy. Propozycję powołania geoparku w pełni popieram. Oprócz miejsca na ekspozycje muzealne przypadłby się prawdziwy Punkt Informacji Turystycznej i Geologicznej. Dlatego podjąłem decyzję o przygotowaniu do września br. koncepcji obiektu spełniającego wymienione funkcje. Budowę takiego obiektu można by zrealizować bez angażowania środków budżetowych, przy wykorzystaniu dodatkowych pieniędzy unijnych z Lokalnej Grupy Działania „Perły Czarnej Nidy”.
Radny Artur Podczasiak odczytał stanowisko Komisji Przemysłu, która także poparła ideę geoparku i zaproponowała przygotowanie ekspozycji muzealnych w holu powstającego Centrum Kultury.
- Geopark „Białe Zagłębie” to ciekawa i fajna koncepcja, która otwiera przed gminą naturalne możliwości promocji – podsumował dyskusję Sebastian Nowaczkiewicz, przewodniczący Rady Gminy.
KOMENTARZ
Powołanie Geoparku „Białe Zagłębie” to gwarancja, że w świat pójdzie kolejna dawka informacji o walorach turystycznych, a przede wszystkim geologicznych gminy Sitkówka – Nowiny. Pomysłodawca tego przedsięwzięcia - Grzegorz Pabian - to mieszkaniec Kowali i przewodnik świętokrzyski, który od lat prowadzi w Nowinach Punkt Informacji Turystycznej. Geologia jest jego pasją życiową. W 2006 roku rozpoczął odkrywanie walorów turystycznych gminy Sitkówka-Nowiny oraz ich upowszechnianie wśród zwykłych ludzi. Swoje działania realizował krok po kroku. Poprzez Piknik Geologiczny, kolejne rajdy gminne, udział w targach turystycznych, wystąpienia publiczne i publikacje - hasło „Sitkówka – Nowiny gmina wykuta w kamieniu” stało się znane daleko poza granicami województwa  świętokrzyskiego. Z inicjatywy Grzegorza Pabiana w kwietniu 2012 roku udostępniono dla ruchu turystycznego Kamieniołom Szewce. Geopark „Białe Zagłębie” powinien być kamieniem milowym na szlaku upowszechniania informacji o naszej gminie.
Piotr Piestrzyński


Projekt Geoparku "Białe Zagłębie" prezentowali podczas sesji (od prawej):
Jacek Kania - dyrektor GOK "Perła" i Grzegorz Pabian

Teren gmina Sitkówka-Nowiny był od wieków związany z pozyskiwaniem surowców budowlanych.
Na zdjęciu ślady historycznego górnictwa kruszcowego na Górze Miejskiej. Fot. Grzegorz Pabian

Naturalne formy skałkowe w rezerwacie Góra Żakowa. Fot. Grzegorz Pabian

Powierzchniowe ślady historycznego górnictwa kruszcowego na Ołowiance. Fot. Grzegorz Pabian

Jeden z korytarzy Jaskini Odstrzelonej. Fot. Grzegorz Pabian

W 2012 roku gmina Sitkówka - Nowiny udostępniła dla ruchu turystycznego Kamieniołom Szewce.
Fot. Grzegorz Pabian

Kamieniołom Zgórsko. Fot. Grzegorz Pabian

Widok na przekop kolejowy w Kowali. Fot. Grzegorz Pabian

« powrót
Pytania do Wójta Odpowiedzi Wójta
 
SONDA
Jakiego rodzaju źródłami energii odnawialenej jesteś zainteresowany?
kolektory słoneczne
pompy ciepła
inne systemy
zobacz wyniki

<<   Marzec   >>
NiPoWtŚrCzPtSo
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31

MAPA SERWISU
STATYSTYKA